• de essentie van

    echte uitdagingen

Keurmerk

Het beleid van kwaliteitsborging dient te leiden tot het bereiken van een kwaliteitsniveau van de dienstverlening zodanig dat het voldoet aan de wettelijke milieueisen, de eisen van de NEN-EN-ISO 14001:2004, de eisen van de NEN-ISO-9001:2008 en de wensen en eisen van de opdrachtgever zoals omschreven in het overeengekomen contract.

Tevens zal Essential Schoonmaakdiensten daarbij blijven voldoen aan de eisen van een correcte en efficiënte bedrijfsvoering.